ข้าวไอยรา ข้าวหอมมะลิ 100 % ผลผลิตจากเกษตรกร สู่ ผู้บริโภค สนใจสั่งซื้อ Line ID : JIRYUT1980


ข้าวไอยรา ข้าวหอมมะลิ 100% 
สินค้า  OTOP  ผลผลิตจาก เกษตรกรบ้านนา สู่ ผู้บริโภคโดยตรง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ 100%
ราคากิโลกรัม ละ 40 บาท


ข้าวกล้องหอมมะลิ (เพื่อสุขภาพ)
ราคากิโลกรัม ละ 40 บาท


ข้าวเหนียวเขี้ยวงู 
ราคากิโลกรัม ละ 40 บาท


ข้าวไรเบอร์รี่ (เพื่อสุขภาพ)
ราคากิโลกรัม ละ 85 บาท
ข้าวก่ำ(ข้าวเหนียวดำ เพื่อสุขภาพ) 
ราคากิโลกรัม ละ 85 บาท


ข้าวกล้องแดง (เพื่อสุขภาพ)
ราคากิโลกรัม ละ 65 บาท


ข้าวหมากโบราณ
ราคา ห่อละ 9 บาท