ข้าวไอยรา ข้าวหอมมะลิ 100 % ผลผลิตจากเกษตรกร สู่ ผู้บริโภค สนใจสั่งซื้อ Line ID : JIRYUT1980


คำถามที่ถูกถามบ่อย ๆ
 

 
 


 
 
  1. ข้าวไอยรา ได้จดเครื่องหมายการค้าหรือไม่ ?
  2. ข้าวไอยรา ข้าวหอมมะลิแท้ คัดพิเศษ100% มาจากแหล่งไหน ?
  3. ข้าวไอยรา รับสมัครสมาชิกต้อง ทำอย่างไร ?
 
     
 

1. ข้าวไอยรา ได้จดเครื่องหมายการค้าหรือไม่ ?
ข้าวไอยรา ได้จดเครื่องหมายการค้าและได้รับการคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543


[to top]

2. ข้าวไอยรา ข้าวหอมมะลิแท้ คัดพิเศษ100% มาจากแหล่งไหน ?
ข้าวไอยรา ข้าวหอมมะลิแท้ คัดพิเศษ100% มาจากแหล่งผลิตจากเกษตรกรทำนา จ.บุรีรัมย์  นำข้าวมาสีแล้วคัดเมล็ดเต็มเพื่อมาบรรจุใส่ถุงขายส่งต่อผู้บริโภคโดยตรง


[to top]

3. ข้าวไอยรา รับสมัครสมาชิกต้อง ทำอย่างไร ?
ข้าวไอยรา รับสมัครสมาชิก คุณสมบัติคือ เป็นเกษตรกรที่มีอุดมการจุดมุ่งหมายนำผลผลิตที่ตนมีสู่ผู้บริโภค สมัครโดยส่งรายละเอียดมาที่ Line Id : Jiryut1980


[to top]